Swaps anul·lats

El Col·lectiu Ronda aconsegueix una sentència que anul·la els tres swaps hipotecaris comercialitzats per Caixa Penedès que afectaven un grup empresarial dedicat a prestar serveis d'arquitectura.

Una vegada més, els tribunals donen la raó als clients davant bancs i caixes per la comercialització irregular de swaps hipotecaris i altres productes financers d'alt risc. En una sentència que s'expressa en termes especialment durs i severs, el jutjat de primera instància número 2 de Rubí (Barcelona) ha decidit acceptar íntegrament la demanda interposada pel Col·lectiu Ronda.

La decisió anul la vigència dels swaps i inclou l'obligació per part de l'entitat financera de retornar els 50.000 euros que els clients havien abonat fins ara com a conseqüència de les successiveshttp://www.blogger.com/img/blank.gif liquidacions. Un import al qual Caixa Penedès haurà de sumar les costes del judici.

En la seva resolució, el jutge responsabilitza Caixa Penedès d'haver actuat no només amb negligència i sense la deguda responsabilitat sinó, anant molt més enllà, conclou que l'entitat ha incorregut en un cas de dol, és a dir, amb voluntat d'enganyar per extreure el màxim benefici (més informació)

Swaps anulados

El Col·lectiu Ronda consigue una sentencia que anula los tres swaps hipotecarios comercializados por Caixa Penedès que afectaban a un grupo empresarial dedicado a prestar servicios de arquitectura.

Una vez más, los tribunales dan la razón a los clientes frente bancos y cajas para la comercialización irregular de swaps hipotecarios y otros productos financieros de alto riesgo. En una sentencia que se expresa en términos especialmente duros y severos, el juzgado de primera instancia número 2 de Rubí (Barcelona) ha decidido aceptar íntegramente la demanda interpuesta por el Col·lectiu Ronda.

La decisión anula la vigencia de los swaps e incluye la obligación por parte de la entidad financiera de devolver los 50.000 euros que los clientes habían abonado hasta ahora como consecuencia de las sucesivas liquidaciones. Un importe al que Caixa Penedès deberá sumar las costas del juicio.

En su resolución, el juez responsabiliza Caixa Penedès de haber actuado no sólo con negligencia y sin la debida responsabilidad sino, yendo mucho más allá, concluye que la entidad ha incurrido en un caso de dolo, es decir, con voluntad de engañar para extraer el máximo beneficio (más información)